The list of medicines,

listed medicines available ex stock.

If you require any thing else it might be possible to make it available if you order.

Ayurvedic Oils Asav/Arishta/Kadha/Syrup Tablets/ Guti/Vati Churna Others
Almond/Badam Tail Abhayarishta AAMPACHAN VATI Avipattikar Churna Abhyanga ubtan
Amala Tail Adulsa Syrap AAROGYAVARDHINI VATI Balant Battisa Amala Juice
Anu Tail Amlapitta Nashak Kadha AGNITUNDI RAS Dhatupoushtik Churna Amala Murabba
Bala Tail Amrutarishta AMRUTADI GUGUL Dhouti Yog Churna Bajarag Lep
Bavachi Tail Aravindasav ARSHAKUTHAR RAS Good Morning Churna Bel Murabba
Bilva Tail Arjunarishta ARSHOGHNI VATI Hingashtak Churna Bono Lep
Brahmi Tail Ashokarishta ASHWAGANDHA TAB Kayam Churna Chyavanprash Avaleha
Chalmogara Tail Ashwagandharishta BOLBADHARAS Lavanbhaskar Churna Dashang Lepa
Chandanbalalakshadi Tail Balanta Kadha No.1 CHANDRAKALA RAS Mahasudarshan Churna Dukhhadabav Lep
Chetana Vataharak Tail Balanta Kadha No.2 CHANDRAPRABHA VATI Pushyanug Golden Skin Compound
Cureon Oil Balanta Kadha No.3 CHITRAKADI VATI Rasayan Churna Gulkand
Dalchini oil Balarishta EKANGAVEER RAS Samay Churna Jamun Juice
Erand Tail Bhrungarajasav ELADIVATI Samya Churna Jaswanda Jel
Irimedadi Tail Chandanasav GANDHAK RASAYAN TAB Sitopaladi Churna Kailas Jeevan
Jaswand Tail Dashamool Kadha GOKSHURADI GUGUL Swadishta virechan churna Korfad Gel
Jojoba oil Dashamularishta HAJRAT YAHUD BHASMA Talisadi Churna Korfad Juice
Jotishmati Tail Draksharishta HARDE TAB Triphala Churna Mangal Malaham
Junipar Oil Drakshasav ICHHABHEDI RAS Sandle Facial Pack
Kali Takali Tail Gokharu Kadha KAFKUTHAR RAS Shatadhouta Ghruta
Karanj Kapoor Tail Kanakasav KAISHOR GUGUL
Karanja Tail Khadirarishta KAMDUDHA RAS
Kasisadi Tail Kirayat Kadha KANCHANAR GUGUL
Korfad Tail Kumariasav No1 KANKAYAN GUTI
Kumkumadi Tail Kumariasav No3 KANTHASUDHARAK VATI
Lahasun Tail Kutajarishta KARPURADI VATI
Lavang/Clove Oil Lodhrasav KHADIRADI VATI
lavender oil Lohasav KRUMIKUTHAR RAS
Lemongrass Oil Mahamanjishta Kadha KRUMIMUDGAR RAS
Loban Tail Maharasnadi Kadha KUTAJ GHANVATI
Lukamane Hayat Tail Mahasudarshan Kadha LAGHUMALINIVASANT
Mahabhringaraj Tail Punarnavadi Kadha LAGHUSUTASHEKHAR RAS
Mahanarayan Tail Punarnavarishta LAKSHADI GUGUL
Mahavishagarbha Tail Punarnavasav LASUNADI VATI
Maka Tail Saraswatarishta LAVANGADI VATI
Malkangani Tail Sariwadyarishta LAXMIVILAS RAS NARADIYA
Mohari/Sarso Tail Sariwadyasav MAHAVATVIDHVANSAN VATI
Motia Rosha tail Triphala Kadha MAHAYOGRAJ GUGUL
Murivenna Tail Ushirasav MEDOHAR GUGUL
Narayan Tail Vasa Syrap NAVAYAS LOHA
Neel Bhrungyadi Tail Vd.Patankar Kadha PANCHATIKTAGHRUTA GUGUL
Neem(seeds) Tail Vidangarishta PRABHAKAR VATI
Nirdudi Tail Abhayarishta PRAWALPANCHAMRUT VATI
Noorani PUNARNAVA GUGUL
Panchendriyavardhan Tail PUNARNAVA MANDOOR
Prasarini Tail RAJAPRAVARTINI TAB
Rosemery Tail RAMBAN RAS
Sahachar Tail SAMEERPANNAG
Shadbindu Tail SANJEEVANI VATI
Shatavari Tail SANSHAMNI VATI
Sneharuma Oil SAPTAMRUTA LOHA
Til Tail SARIVADI VATI
Tulasi Tail SARPAGANDHA TAB
Vacha Tail SHANKHAVATI BRUHAT
Vataharini Tail SHATAVARI TAB
Vatajatadi Tail SHITAPITTA PRABHANJAN RAS
Vishagarbha Tail SHUDHA GUGUL
SHWASHKUTHAR RAS
Vrana Ropan Tail SINHANAD GUGUL
Vrana Shodhan Tail SMUTISAGAR RAS
SUKSHMA TRIPHALA TAB
SURANVATAK TAB
SUTASHEKHAR SADA
TAPYADI LOHA
TRAYODASHANG GUGUL
TRIBHUVANKIRTI RAS
TRIPHALA GUGUL
TRIPHALA TAB
VISHATINDUK VATI GOLDEN
VISHATINDUK VATI SILVER
VRIDHI VADHIKA VATI
Yograj Gugul