Following Items Are Usually Available

Aararot Powder Dhoop Kaifal Mash Parni Safed Musali
Abhrakh Dikemali Kakda Sing Menthol SAFFRON
Akalkara phul Dorli Kaknasa/bichu Methi Sag Beej
Adulsa DRY DATES Kalabol / ELWA Miri Sagargota
AGAR Durva Kale Til Mocharas Saidhav
Aghada Eranda Bee Kali Musali Morchud Citric Acid
Agnimanth Gaja Pimple Kalkhapri Red Morvel Sajjikhar
Ajmoda Gajar Beej Kalmegh Mugdhaparni Salam Mashri
Ajwain Gambhari Kalonji Mula Beej Salam Panja
Akkalkara Gandbheroze Kamal Phool Multani Mati Salvan
Akroat SAL Gandha biroja Kamalkakadi Murdadsheng Santra Chall
Amala GANDHAK Kamarkas Murudsheng Sarpagandha
Amba Geru Kanchnar Chhal Nagermotha Satavari
Amba Haldi Gokhru Panchang Kankol Nagkaser Asli Satvin
Amlavetas Gokhru KAPAS BEEJ Nagkaser Lal Savari Chal
Anant Gond Kapila Narkachur SEMAL MUSLI
Arand Mool Gorakhmundi Kapoor NAVSAGER Shahajeera
Arjun Gudmar Kapur Bhimsani Neem Beej ShankaJeera
Ashok Gugul Kapurkachli Neempan Shankhpushpi
Ashtavarga Gulab Phool Karala NEEMSAL Sharpunka
Ashwagandha Gulvel Karanj Niranjan Phal Shepa/suwa
AshwagandhaNo 1 Gunj kali Karanj Bee Nirgundi Beej Shevaga Chal
Ativish Gunj lal KASH MOOL Nirgundi Pan Shevga Paan
Awla Gunj Patta Kasmard Beej /KUVADIYA Nirmali Beej Shikakai
Babhul Chal Gunj Safed Katha/gambier Nishottar Shilajeet
Babhulsheng Hadsandha Kathaly Gond Onion Powder Shirish
Badishop Haladi Kavach Beej Owa Phool Shivan Mool
Lakanao Haliv Kavacia Padam Kast Shivlingi Beej
Bahava Harada Khadisakhar Padelon Shonak
Bakul Harade Chall Khair Pahadmool Shudh Gandhak
Bala Harankhure Kharik PALAS Shuddha Gugul
Balbeej Hauber Khaskhas Palasa Papedi Sitafal
Balharada HENNA Khurasani Owa Palash Mool Sonamukhi
Bangadkhar Hing Kirayata Palash Pushpa sunfloor Seeds
BANSLOCHAN Hing Khada Kirmani Ova Pandhari Mohari Sunth
BARLEY Hirabol/gum Myrah Kokem Tel Paneer Suranjan
Bauchi Hirakas Kombananakhi Papae Survari Harda
Beedlavan Hurmal Koranti Para/Mercury Suryakshar/sora
Behada IMALI Seeds Korfad Pariejatak Tagar
Beheda Chhal Imali Sat Koshtakolinjan Paripath Takankhar
Bel Mool Indigo Kuchla Pashanbhed Talimkhana
Bel Pan Indrajav Kuda Chhal Patala Talispatra
Belgeri Indrayan Mool Kurdu Beej Patol Tamal Patra
Belsal Mandoor Powder Kutki Pimpal Tetumul
Bharang Mool Isabgol Beej Lajalu / Lajvanti Pimpal Lakh Tetumul
Bhoi Amala Isabgol Bhoosi LAKH PIPAL Pimpli Lendi Triman
Bibba Jaifal LASUN Pipala Mool Tulasi Beej
Brahmadandi Jaipatri Lasun Kashmiri Pithavan Tulci Patra
Brahmi Jamalgota Lavang Pitpapda Turti
Chavak Jambu LEMONGRASS Priyangu Umbar
Chitrak Jambu Beej Limbu Pudina Vad
Chopchini Jaswanda Red Loban /sambiran Punarnava Vad Parambi
Dagadi Ber Jatamansi Lodhra Punarnava Rakta Vakeri
Dalchini Javas Madan Phal Putra Jevaka Vala
Dalimsal Javkhar Madanmast / VARAHIKAND Raal Vanshlochan
Dantimool Jeera Madhuparni Ragatroda Vardhara
Darbh Mul Jeshtamadh Maida Lakdi Rasanajan Varun Chhal
Daruhaldi Jeshtamadh Kadi Maju Phal Rasna Vavding
Dasmool Jitsaya Maka Ratanjot Vekhand
Davana Jivanti MAKHANA Revachini Velchi
Devdar Kachora Malkngni Beej Ringani Vidarikand
Dhamasa Kadali Kshar Manjisth Daci Ringani Fal Vijaysar
Dhana Dal KADI PATTA Manuka Ritha Wax
Dhana powder Kadu Jeera Marikala Sabaja Bee
Dhayati Kadunai MARVA Safed Miri